”To plus to er fem”

Team performance

Teamanalyse   Teamtræning   Teamudvikling

 

 

Det handler 90% om mennesker, når der skal skabes forandringer/forbedringer/resultater.

 

Udvikling af effektive og balancerede teams er afgørende for teamets performance, motivation og trivsel. Samspillet i teamet afhænger ikke blot af faglighed, men i den grad også af type/personlighed. Vi arrangerer teamtræningsforløb for såvel små som store grupper med deltagerantal fra 3 til ca. 20 personer. Processerne strækker fra 1 til 3 dages forløb typisk opbygget i moduler.

 

Teamets individuelle ressourcer: Vi udvikler forløbet i samarbejde med virksomheden og designer indholdet og processen, så det matcher jeres eksisterende ønsker og behov. Vi anvender blandt andet Carl Gustav Jungs typologi, hvor alle deltagere udfylder typeanalysen JBTA® (Jung Baseret Type Analyse) før selve træningsforløbet. Teorien bag typologien præsenteres på en interaktiv måde i løbet af den første dag. Formålet med at anvende typeanalysen er, at sætte fokus på individuelle ligheder og forskelle blandt teammedlemmerne for derigennem at bevidstgøre gruppens forskellige ressourcer.

 

Teamets profil: Et andet naturligt trin i en teamudviklingsproces er at iagttage gruppens sammensætning og de teamroller, der eksisterer. Vi benytter blandt andet teamprofilværktøjet TeamDiamanten®, udviklet af Brøgger Erhvervspsykologer, som visualiserer gruppens balancer og ubalancer.

 

Key Performance Indicators (KPI) og Key Behavioral Indicators (KBI):

Vi lever i en KPI verden – vi målstyres – der er ting vi skal opnå. Dette er noget kvantificerbart som f.eks. antal kundemøder, antal realiserede ordrer og kundetilfredshed. Vi mener, KPI’er skal suppleres med KBI’er, som handler om menneskers adfærd. KBI’er handler om, hvordan menneskers adfærd i relation til andre i mindre og større grupper understøtter opfyldelsen af KPI’erne.

 

Vores hypotese er, at 90% af de forandringer/forbedringer/resultater, som vi skaber, er afhængig af det enkelte menneske. Derfor arbejder vi med typer/personligheder i teamudvikling. Ved at få indblik i hvem vi er, som type/person, kan vi finde ud af, hvad det er, som vi gør i forskellige situationer og sammenhænge. Vi anbefaler altid en kombination af teoretiske analytiske værktøjer med praktiske teamøvelser. Sammen guider vi teamet/virksomheden til at målrette udviklingsprocessen for at komme styrket videre.

 

 

 

Resultater skabes indefra og ud...

(citat Albert Einstein)

 

+45 51 29 11 09