”Handling giver forvandling”

Procesfacilitering

Facilitering   Guidet proces   Udefra

 

 

Vi er hvad vi gør, og ikke hvad vi siger vi vil gøre. Forvandlingen sker, når vi handler.

 

Alle ønsker udvikling – ingen ønsker forandringer. Hvorfor mon det?

Den største forvandling ved implementering af forandringer i virksomhederne opnås ved facilitering udefra. Det kan være svært for ledelsen og medarbejde at få forandringen implementeret, idet de her ofte er forudindtaget af historik, relationer, holdninger og af ”hvad vi plejer”.

 

Som procesfacilitator sikrer vi en neutral og uvildig proces, hvor handling skaber forvandling.

Vi har fokus på emnet og sagen, som gennem en proces, skal implementeres.

 

Procesfacilitering kan have forskelligt fokus. Af eksempler kan nævnes: Samarbejde, værdi og virksomhedskultur, medarbejderfastholdelse, glæde og optimisme, organisationsændringer og virksomhedsændringer. Vores tilgang er at tage direkte fat der, hvor virksomheden har et behov.

Det involverede menneske er altid i centrum. Vi lægger stor vægt på inddragelse, fællesskab og ikke mindst ejerskab, når handling skal skabe forvandling. Vi har lang erhvervserfaring, og kan derfor tale direkte ind i jeres hverdag.

 

I procesfacilitering kan vi bidrage med, at dialogen bliver ligeværdig, samt at alle bliver hørt. Der vil blive sikret ejerskab for de forandringer, som skal sættes i værk, så alle i teamet er positive og motiverede for at omsætte den fælles plan til handling.

 

 

 

Du er hvad du gør, og ikke hvad du siger du vil gøre ...

(citat Carl Gustav Jung)

 

+45 51 29 11 09